Saturday, February 27, 2010

- Jabir Ibnu Hayyan -

Jabir Ibnu Hayyan merupakan seorang perintis dalam bidang ilmu kimia yang amat terkenal. Di Eropah, beliau lebih dikenali sebagai Geber.

Nama sebenarnya ialah Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan. Beliau dilahirkan pada tahun 721 Masihi dan tinggal di Kufah (sekarang ni Iraq laa...).

Jabir Ibnu Hayyan telah menghuraikan secara saintifik dan terperinci tentang proses asas tindak balas kimia, iaitu penurunan dan pengkalsinan. Selain itu, beliau juga berjaya memperbaiki lagi kaedah penyelidikan kimia berkenaan pengewapan, sublimasi dan penghabluran. Beliau memperkenalkan beberapa istilah kimia yang masih diguna pakai sehingga hari ini, seperti alkali dan antimoni.

Jabir menulis banyak buku, antaranya Kitab Al-Kimya DAN kitab Al-Sab'een. Buku-buku ini telah diterjemah ke dalam bahasa Latin dan pelbagai bahasa Eropah yang lain. Banyak karya beliau telah dijadikan rujukan utama pengajian ilmu kimia sehingga abad ke-14. Kebanyakan hasil kerja beliau mempunyai pengaruh yang besar ke atas perkembangan kimia moden. Seorang ahli kimia Barat, Max Mayerhaff, pernah menyatakan, "Perkembangan ilmu kimia di Eropah mmempunyai kaitan secara langsung dengan Jabir Ibnu Hayyan."

Selain daripada ilmu kimia, Jabir turut memberi sumbangan dalam bidang lain seperti perubatan dan astronomi...